Zwrot podatku z NiemiecNiemieckie prawo podatkowe należy do najbardziej skomplikowanych na świecie. Przepisy podatkowe znajdują się nie tylko w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji, ale również w innych ustawach, rozporządzeniach i dyrektywach. Z rozliczeniem podatkowym i zwrotem podatku ma problem wielu Polaków zatrudnionych u naszych zachodnich sąsiadów.

W Niemczech pracuje bardzo wielu Polaków, podlegając tym samym zasadom, które odnoszą się do niemieckich podatników. Pomimo tego, że system rozliczania podatków uważany jest za bardzo skomplikowany, jednocześnie jest postrzegany za stabilny i przewidywalny.

 

Niemiecki system podatkowy funkcjonuje już od 40 lat. Ordynacja podatkowa została uchwalona w 1976 roku. Od tamtego czasu przyjęto aż 130 ustaw korygujących, a także dostosowujących reguły opodatkowania do stanu niemieckiej gospodarki lub technologii. Bez zmian pozostają podstawy ustalania zobowiązania podatkowego, wymiaru podatku oraz postępowania egzekucyjnego.

 

Kiedy możemy odzyskać podatek z Niemiec?

 

O zwrot nadpłaconego podatku w Niemczech może starać się każdy Polak, który był zatrudniony legalnie i za którego odprowadzano podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) w zawyżonej kwocie. Z tamtejszym urzędem skarbowym (Finanzamt) podatnik może rozliczyć się nawet do 4 lat wstecz. To oznacza, że w 2018 roku można rozliczyć podatki nawet z roku 2014.

 

W Niemczech podatnik musi rozliczyć się z fiskusem, gdy:

 

 • ma nadany Steuernummer;
 • ma nadaną przez Urząd Skarbowy Steuerfreibetrag, czyli kwotę wolną od podatku;
 • ma przyznaną III lub VI klasę podatkową (Steuerklasse);
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec (Gewerbe);
 • jest emerytem, rencistą lub osobą pobierającą w Niemczech świadczenia.

 

Podatnicy, którzy nie mają obowiązku rozliczenia, nie muszą składać deklaracji, jednak Urząd Skarbowy może wezwać do rozliczenia również takie osoby.

 

O zwrot podatku mogą ubiegać się osoby podlegające tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:

 

 • pracownicy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Niemiec lub przebywają tam nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy;
 • pracownicy, którzy nie przebywali na terenie Niemiec nieprzerwanie przez 6 miesięcy, ale mogą wykazać, że ich dochody poza granicami Niemiec nie przekraczają limitu 3064 euro (6128 euro wraz z małżonkiem).

 

Ile można odzyskać pieniędzy z Niemiec?

 

Kwota zwrotu podatku, na jaką może liczyć podatnik, zależy przede wszystkim od wysokości jego zarobków. Im więcej zarabiamy, tym wyższe zaliczki podatkowe są odprowadzane do Urzędu Skarbowego. W Niemczech średni zwrot podatku wynosi 700-800 euro. Kwota zwrotu jest zależna od kilku aspektów, m.in. od wysokości dochodów, kwoty wolnej od podatku w danym roku, dostępnych ulg, zasiłków oraz od tego, czy rozliczamy się samodzielnie, czy z małżonkiem.

 

W Niemczech dochody pracownika są opodatkowane według progresywnej skali podatkowej. Wysokość odprowadzonego podatku obliczamy, sumując kwoty Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń), Solidaritätszuschlag (podatek solidarnościowy) i Kirchensteuer (podatek kościelny) wykazane na karcie podatkowej lub zaświadczeniu podatkowym.

 

Kwota wolna od podatku z ostatnich lat przedstawia się następująco:

 

 • w roku 2017 – 8 820 euro;
 • w roku 2016 – 8 652 euro;
 • w roku 2015 – 8 472 euro;
 • w roku 2014 – 8 354 euro.

 

Próg kwoty wolnej od podatku dla małżeństw wynosi dwukrotność powyższych kwot.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zwrotu podatku z Niemiec?

 

Podstawowym dokumentem upoważniającym do ubiegania się o zwrot podatku w Niemczech jest potwierdzenie naszych rocznych zarobków oraz kwoty pobranych zaliczek podatkowych. Legalnie zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niemiecką kartę podatkową (Lohnsteuerkarte) lub zastępcze zaświadczenie podatkowe (Besondere Lohnsteuerbescheinigung). Dokumenty te powinny być wypełnione i poświadczone przez pracodawcę. Do rozliczenia podatku można także wykorzystać Lohn und gehalt Abrechnung, ale tylko w sytuacji, gdy jest to ostatni odcinek z wypłaty i zawiera datę zakończenia pracy. Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca powinien przekazać pracownikowi wypełnioną kartę podatkową.

Do rozliczenia podatkowego potrzebne są także zaświadczenia o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz formularze uprawniające do ulg podatkowych. Dodatkowo niemieckie Urzędy Skarbowe mogą wymagać również zaświadczeń o dochodach uzyskanych na terenie innych państw. W takiej sytuacji Polacy muszą uzyskać z polskiego US zaświadczenie UE/EOG wydawane na drukach unijnych. W dokumencie tym zawarte powinny być dane na temat wysokości dochodu uzyskanego w Polsce w danym roku podatkowym.

 

Gdzie i jak można ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

 

Aby starać się o zwrot podatku w Niemczech, należy złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Podatkowym. Potem podatnik otrzymuje decyzję o wymiarze podatku dochodowego (Einkommensteuerbescheid), gdzie znajduje się informacja o wysokości podatku należnego oraz kwota zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe podatnika. Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi około 3 miesięcy. Zeznanie podatkowe można wypełnić i złożyć samodzielnie przez internet lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku w Niemczech.

 

Pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dokument ten określa, że dochody opodatkowane w jednym kraju są brane pod uwagę w drugim państwie na zasadzie tzw. odliczenia z progresją. Oznacza to, że dochody otrzymywane w Niemczech należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym w polskim Urzędzie Skarbowym, ale nie płaci się od nich podatku.