Zwrot podatku z HolandiiHolandia to od dawna popularny kierunek wyjazdów Polaków, którzy poszukują dobrze płatnej pracy. Zatrudniając się tam legalnie, każdy musi rozliczać się z holenderskim fiskusem. Można jednak odzyskać łatwo podatek z Holandii.

 

Kto może odzyskać podatek z Holandii?

 

Odpowiedź jest tu w zasadzie bardzo prosta – podatek z Holandii może odzyskać każdy, kto pracował tam legalnie, a więc pracodawca odprowadzał za niego zaliczki na podatek dochodowy. Rozliczenie z holenderskim fiskusem, podobnie jak w przypadku pracy w innych krajach, jest oczywiście obowiązkowe. Na stronie internetowej Belastingdienst (holenderski Urząd Skarbowy) znajdziemy informację, że nierezydenci podatkowi muszą złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy (2017) do 1 lipca 2018 roku. Podatek można odzyskać do 5 lat wstecz, jednak za dochody uzyskiwane od 2015 roku potrzebne jest jeszcze zaświadczenie UE/WE, o czym napiszemy dokładniej poniżej.

 

Rozliczenie rozłąkowe zwiększa kwotę podatku z Holandii!

 

Podatnicy mogą korzystać w Holandii z różnych ulg. Jednym z nich jest tzw. rozłąkowe. Dotyczy ono tzw. partnerów fiskalnych, z których jeden pracuje w Holandii, a drugi – w Polsce. Warto zaznaczyć, że partnerem fiskalnym może być nie tylko współmałżonek. Za takiego partnera może zostać uznana osoba, z którą podatnik posiada dzieci, gdy osoby są współwłaścicielami mieszkania lub domu, w którym żyją. Nie mogą to być osoby spokrewnione. Z rozliczenia rozłąkowego mogą korzystać podatnicy, którzy w Holandii zarobili więcej niż 10 000 euro i zapłacili co najmniej 800 euro podatku. Dzięki rozłąkowemu można zwiększyć kwotę zwrotu podatku.

 

Należy dodać, że w Holandii można także skorzystać z ulgi na dzieci, której wysokość zależy od zarobków. Można z niej skorzystać, jeśli obydwoje z rodziców zarobili co najmniej 4 621 euro (dochody z Polski również przeliczane są na euro).

 

Kiedy i gdzie składać wniosek o zwrot podatku z Holandii?

 

O zwrot podatku z Holandii można się ubiegać tak naprawdę przez cały rok. Zasada jest jednak taka, że im szybciej złożymy deklarację za poprzedni rok podatkowy, tym szybciej mamy szansę odzyskać pieniądze. Najłatwiej uzyskać zwrot podatku, korzystając z usług wyspecjalizowanej firmy, której dostarczamy dokumenty. Taki podmiot wypełnia za nas deklarację i występuje o zwrot nadpłaty. Oczywiście można również załatwić sprawy podatkowe samodzielnie, ale to wymaga bardzo dobrej znajomości języka holenderskiego. Wniosek można wypełnić online na stronie internetowej Belastingdienst. Jeśli jednak źle go wypełnimy, może to wydłużyć czas zwrotu podatku lub nawet go uniemożliwić.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii

 

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Holandii, trzeba przygotować odpowiednie dokumenty. Będziemy potrzebowali przede wszystkim Jaaropgaaf, który wydaje obowiązkowo holenderski pracodawca. To odpowiednik polskiego PIT-11. Jeśli nie mamy takiego dokumentu, możemy użyć również ostatniego rozliczenia miesięcznego (Salaris) z sumą wypłat i potrąceniami podatkowymi. To dokument również wydawany przez pracodawcę. Jeśli jednak nie posiadamy żadnego z tych dokumentów, zwrot podatku nadal jest możliwy, ale będzie to wymagało nieco więcej zabiegów. Najlepiej skontaktować się z pracodawcą (np. za pomocą listu w języku holenderskim lub angielskim) i poprosić go o wystawienie duplikatu karty podatkowej, podając okres zatrudnienia. Można także poprosić o zdobycie niezbędnych dokumentów przez wyspecjalizowaną firmę, która zajmuje się zwrotami podatku z Holandii.

 

Od 2015 roku należy przedstawić holenderskiemu fiskusowi również zaświadczenie UE/WE z polskiego Urzędu Skarbowemu i urzędów innych państw Unii Europejskiej, w których pracowaliśmy w minionym roku podatkowym. Taki dokument składamy, gdy zarobki z Holandii stanowiły co najmniej 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

 

Jeśli chcemy skorzystać z rozliczenia rozłąkowego, powinniśmy również skompletować odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim należy przygotować Unijny Akt Małżeński, a w przypadku partnera fiskalnego niebędącego małżonkiem – zgodę na wspólne rozliczenie podatkowe. Bardzo ważne jest potwierdzenie wspólnego meldunku (od co najmniej 6 miesięcy), który musimy pobrać z naszej gminy, a potem przetłumaczyć na język holenderski, niemiecki lub angielski. Trzeba przy tym skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Poza tym trzeba jeszcze przygotować kopie dowodów osobistych, PIT osoby pracującej w Polsce, Jaaropgaaf lub Salaris, formularz UE/WE, formularze ze strony Belastingdienst oraz numery SOFI i BSN (holenderskie odpowiedniki naszego numeru NIP) obojga partnerów fiskalnych. Oczywiście osoba przebywająca w Polsce może nie mieć ani SOFI, ani BSN, dlatego obok wyżej wymienionych dokumentów, powinna jeszcze dołączyć prośbę o wystawienie holenderskiego NIP-u i dodatkowy formularz UE/WE potwierdzający dochody osiągnięte na terenie Polski, który zostanie przekazany do działu zajmującego się wydawaniem numeru BSN.

 

Ile pieniędzy można odzyskać z Holandii?

 

Warto zabiegać o zwrot podatku z Holandii, bo to często kilkaset euro. Średnia kwota, jaką najczęściej odzyskują Polacy, wynosi około 3 252 zł, ale zdarzają się również wyższe sumy (np. ponad 5 000 zł).

 

Na pieniądze ze zwrotu podatku czeka się średnio 3 miesiące. Ten okres może się wydłużyć, jeśli pojawią się jakieś błędy w deklaracji lub jest kłopot ze zgromadzeniem wszystkich dokumentów.