Część Polaków, poszukując dobrze płatnej pracy za granicą, decyduje się wyjechać do Belgii. Legalne zatrudnienie w tym kraju wiąże się z koniecznością płacenia podatków. Na szczęście w wielu przypadkach można odzyskać te pieniądze.

 

Kto może odzyskać podatek z Belgii?

 

Jeśli pracujemy legalnie w Belgii, pracodawca jest zobowiązany odprowadzać w naszym imieniu zaliczki na podatek dochodowy. Z takiego podatku zwolnione są jedynie różnego rodzaju zasiłki (np. socjalne, rodzinne, na utrzymanie dzieci itp.) oraz alimenty, gdy ich wysokość nie przekracza 2 830 euro. W zależności od wysokości rocznego dochodu rozliczamy się w Belgii według pięciu stawek – 25%, 30%, 40%, 45% i 50%. Jeśli posiadamy małżonka, mamy obowiązek rozliczyć się z nim wspólnie. Jeśli jesteśmy rezydentem (mamy stałe zameldowanie w Belgii), otrzymamy z tamtejszego Urzędu Skarbowego wezwanie do rozliczenia. Natomiast nierezydenci (nie mają stałego zameldowania w Belgii), rozliczający się po raz pierwszy z fiskusem belgijskim, nie otrzymają wezwania do rozliczenia, ale sami muszą wnioskować o automatyczną deklarację do Urzędu Skarbowego. Jeśli rozliczamy się z belgijskim fiskusem, mamy szansę odzyskać zapłacony tam podatek nawet do 3 lat wstecz.

 

Ulgi przy rozliczeniu podatku

 

Aby skorzystać z ulg podatkowych, nasze dochody w Belgii muszą stanowić co najmniej 75% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. W Belgii możliwe są ulgi z tytułu:

 

 • wykonywania zawodu;
 • wychowywania dziecka;
 • wspólnego rozliczenia małżonków.

 

Do tego co roku ustalana jest kwota wolna od podatku. Jeśli zarobiliśmy w 2017 roku nie więcej niż 7 420 euro, możemy odzyskać cały zapłacony podatek. Do tego kwota wolna od podatku zwiększa się w zależności od tego, ile dzieci mamy na utrzymaniu (w przypadku dziecka niepełnosprawnego zwolnienie podatkowe liczone jest podwójnie).

 

Kiedy i gdzie składać wniosek o zwrot podatku?

 

Na przełomie maja i czerwca powinniśmy otrzymać pocztą z Urzędu Skarbowego wzór zeznania podatkowego. Jeśli taka przesyłka do nas nie dotrze, należy jak najszybciej skontaktować się z Urzędem Skarbowym. Potem konieczne jest wypełnienie zeznania podatkowego i złożenie go przed 1 lipca. Przydaje się do tego znajomość jednego z urzędowych języków (francuski, niemiecki, niderlandzki). Jeśli nie chcemy sami się rozliczać z belgijskim fiskusem, możemy skorzystać z usług jednej z firm specjalizujących się w odzyskiwaniu podatku z Belgii.

 

Zwrot podatku Belgia – wymagane dokumenty

 

Aby rozliczyć się z belgijskim Urzędem Skarbowym i odzyskać nadpłacony podatek, należy przygotować następujące dokumenty:

 

 • Loonfiche – karta podatkowa wydawana przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego. Dokument powinien zostać wydany do końca kwietnia po danym roku podatkowym. Jeśli nie mamy Loonfiche, możemy w zastępstwie wykorzystać roczne zestawienie płacowe (Individuele Rekening) lub comiesięczne odcinki płacowe (Loonbrief);
 • formularz na dany rok podatkowy (w przypadku rozliczenia wspólnego dokument musi zostać podpisany przez każdego z małżonków);
 • pełnomocnictwo (w przypadku wspólnego rozliczenia);
 • kopia dowodu osobistego małżonków;
 • zaświadczenie EOG;
 • przetłumaczony odpis aktu małżeństwa (wspólne rozliczenie małżonków);
 • przetłumaczone odpisy aktów urodzenia dzieci (przy korzystaniu z ulg na dzieci);
 • przetłumaczone zaświadczenie o meldunku (przy wspólnym rozliczeniu i przy ulgach na dzieci);
 • zaświadczenie o nauce przy dzieciach niepełnoletnich.

 

Ile można odzyskać pieniędzy?

 

Wysokość zwrotu podatku z Belgii zależy od wysokości dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym i od wykorzystanych ulg podatkowych. Najczęściej średni zwrot podatku z Belgii wynosi około 3 499 zł, ale nierzadko jest to wyższa kwota. Na decyzję Urzędu Skarbowego czeka się od 2 do 6 miesięcy. Pieniądze przesyłane są na konto bankowe podatnika.

 

Rozliczenie z belgijskim fiskusem nie jest łatwe. Warto jednak poświęcić na to czas i skorzystać dodatkowo z różnych ulg, aby zwiększyć kwotę zwrotu podatku. Często w ten sposób możemy odzyskać nawet kilkaset euro.