Zwrot podatku z AustriiOd wielu lat Austria jest popularnym kierunkiem wyjazdów Polaków. Pracuje tam bardzo wielu naszych rodaków. Większość z nich płaci również podatki w Austrii. Podpowiadamy, w jaki sposób odzyskać pieniądze zapłacone austriackiemu fiskusowi.

 

Kto może odzyskać podatek z Austrii?

 

O zwrot podatku z Austrii można się ubiegać do 5 lat wstecz. Aby w ogóle ubiegać się o takie pieniądze, trzeba podlegać obowiązkowi podatkowemu. Z austriackim fiskusem rozliczają się osoby, które są zameldowane w Austrii, mają nieograniczony obowiązek podatkowy, są rezydentami w Austrii (ich dochody w tym kraju wynoszą 90% wszystkich dochodów w danym roku), otrzymały wezwanie z austriackiego Urzędu Skarbowego, pracowały w ciągu danego roku podatkowego u więcej niż jednego pracodawcy, ich roczny dochód nie przekroczył kwoty 12 000 euro. Warto dodać, że w Austrii nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, a jego dochód nie wpływa na wielkość zwrotu podatku.

 

Ulgi podatkowe w Austrii

 

Kwotę zwrotu podatku można zwiększyć, korzystając z różnych ulg podatkowych, jakie dostępne są na terenie Austrii:

 

 • Pendlerpauschale – można odliczyć koszty dojazdów do pracy. Miejsce pracy musi być jednak oddalone od miejsca zamieszkania o ponad 20 km. W tym przypadku można odliczyć 0,42 euro za każdy km. Trzeba jednak posiadać pokwitowania za paliwo lub bilety przejazdu komunikacją publiczną.
 • Familienheimfahrten – ulga dla podatnika, który zarobił nie więcej niż 17 000 euro netto w danym roku podatkowym, opłacał mieszkanie w Austrii, a do tego ponosił koszty podróży do rodziny w Polsce. W przypadku małżeństw można rozliczać cotygodniowe wyjazdy, a singli – comiesięczne.
 • Mehrkindzuschlag – odliczenie dla rodzin wielodzietnych (więcej niż 3 dzieci). Na każde dziecko, które korzysta z tego zasiłku, można odliczyć 36,4 euro miesięcznie. Jednak roczny dochód nie może przekroczyć 55 000 euro.
 • Kinderfreibetrag – można odliczyć rocznie 220 euro na dziecko, na które pobierany był zasiłek przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Kinderbetreuungsgeld – można odliczyć na opiekę nad dzieckiem do 2 300 euro rocznie, gdy był pobierany przez co najmniej 6 miesięcy zasiłek na dziecko w wieku do 10 lat lub 16 lat (osoba niepełnosprawna).
 • Arbeitsmittel – zwrot wydatków poniesionych na zakup narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Werbungskosten – zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 132 euro, które może odliczyć każdy podatnik bez ich udowadniania. Jeśli jednak chcielibyśmy skorzystać z wyższych kosztów uzyskania przychodów, musimy udowodnić je odpowiednimi fakturami i rachunkami.

 

Kiedy i gdzie składać wniosek o zwrot podatku?

 

Zeznanie podatkowe składa się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego do 30 września za poprzedni rok podatkowy. Deklarację podatkową składa się na formularzach L1 i L1i (ArbeitnehmerInnenveranlagung). Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy mamy jeszcze dodatkowe dochody powyżej 730 euro z takich źródeł jak na przykład umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa najmu itp. Wtedy należy wypełnić formularz E1 zamiast L1 i trzeba to zrobić do 30 kwietnia.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku

 

Aby rozliczyć się z austriackim fiskusem i otrzymać zwrot podatku, należy przygotować następujące dokumenty:

 

 • Lohnzettel (L16) – karta podatkowa, którą wydaje pracodawca po zakończonym roku podatkowym. Wersję elektroniczną powinniśmy otrzymać do końca stycznia, natomiast wersja papierowa wydawana jest do końca lutego. Jeśli nie posiadamy Lohnzettel, należy zwrócić się do pracodawcy o jego wystawienie lub w naszym imieniu może to zrobić firma specjalizująca się w odzyskiwaniu podatku z Austrii.
 • Zaświadczenie o dochodach UE/EEA – dokument potwierdzający wysokość dochodów spoza Austrii. Zaświadczenie UE/EAA uzyskamy w polskim Urzędzie Skarbowym.
 • Formularz L1/L1i lub E1.
 • Formularz K1 – dla pobierających w Austrii zasiłek na dzieci.
 • Oświadczenie o numerze konta bankowego

 

Ile można odzyskać pieniędzy?

 

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona od wysokości dochodów w danym roku podatkowym i wykorzystanych ulg. Średni zwrot podatku z Austrii wynosi nawet 4 087 zł, a nierzadko również więcej. Na pieniądze czeka się od 3 do 6 miesięcy i są one przelewane na konto bankowe.

 

Mimo że rozliczenie podatkowe w Austrii nie zawsze jest proste, warto dopełnić wszelkich formalności i wystąpić o zwrot podatku, ponieważ możemy w ten sposób odzyskać nawet kilkaset euro. Gdy nie czujemy się na siłach, aby sami zmierzyć się z austriackim fiskusem, możemy skorzystać z usług jednej z firm specjalizujących się w odzyskiwaniu podatku z Austrii.